Protestantse kerk in Voor-Drempt

De protestantse kerk in Voor-Drempt is behalve een zeer oude ook een uitermate geschikte accommodatie voor het geven van concerten. Geen wonder dat Toonbeeld Drempt regelmatig gebruikt maakt van deze in de bocht van de rijksweg van Doesburg naar Doetinchem, twee kilometer ten oosten van Doesburg, liggende de oude kerk. De kerk was gewijd aan Sint Joris, de heilige Georgius, van wie de traditie vertelt, dat hij een draak versloeg en daarmee het leven van een koningsdochter redde. De kerk werd voor het eerst genoemd in 1067. Maar is waarschijnlijk veel ouder. Andere bronnen spreken van de stichting van het dorp door Karel de Grote in 731 en dat in datzelfde jaar ook de kerk werd gebouwd. Restanten van deze waarschijnlijk houten kapel zijn als verbrandingsresten daarvan op de fundering van ijzeroer gevonden tijdens opgravingen rond 1950. Samen met enige gevonden grafgiften uit de Frankische periode, zou een datering van de kapel omstreeks het jaar 800 aannemelijk maken. Beeldjes in de zuidmuur stellen volgens overlevering ook keizer Karel de Grote en diens echtgenote voor.
In de tijd gezien, zou dan Sint Liudger, die ook elders in die periode in de huidige gemeente Bronckhorst kerkjes heeft gesticht ook hierbij betrokken geweest kunnen zijn.

 

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (13 november 2007).