• manana-manana-2014-5320b.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
Kerk in Hummelo in 1743

Deze week een oude afbeelding van de kerk in Hummelo. De gravure is in 1743 gemaakt door Hendrik Spilman (1721-1784) naar een pentekening van Jan de Beyer (1703-1780). In die periode zijn door dit tweetal in de Achterhoek op verschillende plaatsen dorpsgezichten vastgelegd. De kerk zelve is veel ouder. De eerste schriftelijke vermelding van een kerk in Hummelo vinden we in het jaar 1328, maar waarschijnlijk beschikte Hummelo al in 828 over een kerk. Uit dat jaar stamt namelijk de eerste vermelding van de nederzetting. In 1826 blijkt dit kerkje zo bouwvallig te zijn, dat er dringend noodzakelijke herstellingen moeten worden verricht en richt het College van Kerkvoogden zich tot koning Willem I met een verzoek om subsidie ter reparatie en vergroting van de kerk. Pas in 1838 volgt er vanuit het Rijk een gunstige beschikking dat er 2.000,-- gulden zal worden bijgedragen in de kosten van een nieuwe kerk. H.J.C.J. baron van Heeckeren schonk een even groot bedrag. Met andere schenkingen en bijdragen uit de kerkelijke gemeente steeg het bouwfonds uiteindelijk tot 13.813,-- gulden en kon men met de herstelwerkzaamheden beginnen. De werkzaamheden werden uitgevoerd temidden van het vroegere kerkhof op de plaats van het vorige kruiskerkje, waarvan alleen resten van fundamenten over zijn. Deze nieuwe kerk werd schuin over de oude fundamenten opgetrokken. Op 7 juli 1839 was de verbouw klaar en werd het huidige kerkgebouw ingewijd.

Bron o.a.: 150 jaar Kerkgebouw Hummelo (Uitgave: Hervormde Gemeente Hummelo, 1989; Druk: Drukkerij Zeegers B.V., Doesburg)

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (16 oktober 2007).