• nlhum201309249087.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg

De oudste schriftelijke vermelding van een kerk in Hummelo dateert uit het jaar 1328, maar waarschijnlijk beschikte Hummelo al in 828 (het jaar van de eerste vermelding van de nederzetting) over een kerk. De eerste afbeelding van een kerk dateert uit 1743. In dat jaar maakte Jan de Beijer de onderstaande gravure van de voorganger van de huidige kerk.

N.H. kerk van Hummelo (gravure van Jan de Beijer, 1743)

In 1826 blijkt dit kerkje zo bouwvallig dat er dringend noodzakelijke herstellingen moeten worden verricht en richt het College van Kerkvoogden zich tot koning Willem I met verzoek om subsidie ter reparatie en vergroting van de kerk. Pas in 1838 volgt er vanuit het Rijk een gunstige beschikking dat er Fl. 2000.- zal worden bijgedragen in de kosten van een nieuwe kerk. H.J.C.J. baron van Heeckeren schonk een even groot bedrag. Met andere schenkingen en bijdragen uit de kerkelijke gemeente steeg het bouwfonds uiteindelijk tot Fl. 13.813.-.

Op 7 juli 1839 werd de huidige N.H. kerk ingewijd. Ze staat temidden van het vroegere kerkhof op de plaats van het vorige kruiskerkje, waarvan alleen resten van fundamenten over zijn. Deze nieuwe kerk is schuin over de oude fundamenten opgetrokken.

(Foto: Coll. Anita Kamperman)

Bron

  • 1839-1989 Kerkgebouw Hummelo 150 Jaar (Uitgave: Hervormde Gemeente Hummelo, 1989; Druk: Drukkerij Zeegers B.V., Doesburg)


Externe links


 Foto's

  
Foto: Harold Pelgrom, 2004
     
 Dorpspomp (Foto: Harold Pelgrom, 2003)
  
Foto: Harold Pelgrom, 2004
  
Foto: Harold Pelgrom, 2004
  
Predikanten der Hervormde Gemeente Hummelo (Foto: Harold Pelgrom)