• paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg

Stoomtram naar Zutphen door HummeloHummelo kreeg begin vorige eeuw een stoomtram naar Zutphen. Behalve Doesburg was de stad Zutphen in het verleden van groot belang voor de ontsluiting van De Achterhoek. Ook de oude Hessenwegen zochten Zutphen op om van daaruit verder te trekken. Het uit Duitsland stammende netwerk van Hessenwegen splitst zich nog voor Halle in de huidige Landstraat en de Aaltenseweg. De westelijke Landstraat gaat via Zelhem en Hummelo naar Doesburg. De oostelijke Aaltenseweg loopt door een onherbergzame veen- en moeras gebied en heet dan ook op oude kaarten "Zoomerweg" om aan te geven dat wanneer de "R" in de maand is, deze weg niet of nauwelijks te gebruiken was. Deze Aaltenseweg gaat via de oude herberg "de Quatre Bras" regelrecht naar Hengelo en daarna richting Zutphen.
Ook bij de verdere ontwikkeling van het spoorwegnet wilde men graag goede verbindingen met Zutphen hebben.

Vanaf 1885 liep er ongeveer parallel aan de Oude IJssel al wel een stoomtram van Doesburg naar Doetinchem, maar het dorp Hummelo moest nog een aantal jaren wachten op zo’n snelle verkeersverbinding. In die periode werd er al wel over een mogelijke tramverbinding Zutphen-Emmerik gesproken, maar een aantal gemeenteraden vond het veel te gevaarlijk: het zou paarden aan het schrikken maken. De toenmalige burgemeester C.W. Vrijland probeerde in 1891 de druk op te voeren en nam het initiatief om naast de verbinding tussen Doesburg en Doetinchem tot een lijn van Zutphen naar Emmerik te komen (de Tramweg Maatschappij Zutphen-Emmerik).
De firma Noury & Van der Lande had bedrijven in Deventer en in Emmerik en had belang bij een tramlijn van Deventer tot Zutphen met een verdere uitbreiding van het netwerk richting Duitsland.
Met steun van deze firma is de 75 cm smalle spoorlijn er uiteindelijk in 1902 gekomen. Het traject liep via de Torenallee, Zutphenseweg en Sliekstraat en verder langs de Hessenweg en Loenhorsterweg, richting Kruisberg-Doetinchem.
Op het 42 kilometer lange stoomtramlijn kon men, door de firma Henschel geleverde, locomotieven van het type ZE 7 zien. Om stoom te produceren lagen in de trams de kolen te branden in ovens met roosters. Deze roosters werden gemaakt door Probat in Emmerik. Ze hadden enorm te lijden en moesten regelmatig vervangen worden. Daarom waren onderweg diverse depots waar roosters lagen opgeslagen. Deze foto is beschikbaar gesteld door Harold Pelgrom en laat de stoomtramlijn Zutphen-Emmerik in de Dorpsstraat te Hummelo zien.

Locomotiefschild Emmerik (Foto: Harold Pelgrom)

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (13 februari 2007).Gerelateerde websites