• nlhun201104167591.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
Van links naar rechts, staande: de heren Jacobs, E. Jansen en A. Groot Roessink. Zittend de heren Klokman, burgemeester Cordes en Weijkamp.

Op de foto van deze week zijn een aantal heren afgebeeld, die hun sporen in de geschiedenis van de gemeente Bronckhorst hebben verdiend. Het gemeenschappelijke dat hen bond was in ieder geval het feit, dat ze zich allen in hebben gezet voor het oranjecomité en het organiseren van het volksfeest in Laag-Keppel. Maar ook in ander verband worden deze namen, ook heden ten dage nog, met veel respect genoemd. Van links naar rechts, staande: de heren Jacobs, E. Jansen en A. Groot Roessink. Zittend de heren Klokman, burgemeester Cordes en Weijkamp.

De heer Jacob Jacobs had sinds 1895 een slagerij in de Dorpsstraat, die later door diens zoon Sam werd voortgezet. Deze op 4 juli 1872 te Wehl geboren Jacob Jacobs was de grootvader van de in 1931 in het woonhuis van de slagerij geboren Jozef Jacobs van wie we in aflevering 58 van deze reeks het vluchtverhaal (om uit handen van de Duitsers te blijven) met zijn moeder en zijn zusje beschreven hebben. De heer Jansen had een boerderij annex stalhouderij in de Dorpsstraat. Het pand staat er nu nog precies zo en heeft tegenwoordig huisnummer 7. Een beknopte geschiedenis van deze stalhouder E.W. Jansen en de verhuizing in 1925 naar hotel Ensink, het tegenwoordige hotel Bakker te Vorden is weergegeven in aflevering 24 van deze reeks. In aflevering 7 en 41 hebben we een beknopte beschrijving van het ‘werk en leven’ van Gerrit Jan Klokman (1864-1943) gepubliceerd. Deze belangrijke Achterhoeker runde in villa ‘Gelre’, op de hoek van de Rijksweg met de Hardt Abersonlaan, vanaf 1905 een jongenskostschool, die landelijke bekendheid genoot. “Er werden veel jongelui tot hoge ambten bekwaamd.” Maar hij is vooral bekend geworden door het feit, dat hij in het jaar 1900 te Deventer de ‘Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland’ heeft opgericht samen met de in Vorden geboren en getogen prof. Gallée. De op 10 oktober 1884 geboren Jan Isaac Cordes was burgemeester van de gemeente Hummelo en Keppel van 8 september 1920 tot 1 november 1949. Cordes komt uit een geslacht van bestuurders en was zelf voordat hij naar Hummelo en Keppel kwam ook al 7 jaar burgemeester in Oudekerk aan de Amstel geweest. De Burg. Cordesweg in Ouderkerk aan de Amstel is naar hem vernoemd. Ruim 30 jaar na zijn afscheid is ook een straatnaam in een nieuwbouwwijk van Hummelo naar deze, door sommigen als weinig democratische ervaren, burgemeester vernoemd. Het raadsbesluit van 24 maart 1981 is dan ook niet zonder discussie hierover genomen. In de gemeente Driebergen was ook een J.I. Cordes van 1847 tot 1850 burgemeester. Naamgenoot L.G Cordes, die in de jaren 1754 tot 1762 te Jena theologie studeerde, werd Luthers predikant te Zutphen en Zwolle. Deze in 1827 overleden predikant werd in 1799 ontslagen als ‘Lieutenant bij de Gewapende Burgermagt in Departement Ouden Yssel’. De combinatie ‘luitenant’ en ‘predikant’ ligt niet direct voor de hand en zal zeker ook destijds de nodigde tegenstellingen opgeleverd hebben.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (28 oktober 2008).