Boerderijtje aan de Roomstraat te Drempt

Deze week een ansichtkaart uit het jaar 1959 van een boerderijtje aan de Roomstraat te Drempt. Deze van de Zomerweg tot aan de Pasop lopende straat kreeg de benaming officieel bevestigd bij raadsbesluit van 8 juli 1959. Naar aanleiding van deze naamgeving is er een ansichtkaart uitgegeven, zodat de hele wereld kon weten, dat er in Drempt een Roomstraat is. Vermoedelijk is deze ‘room’-naam verwant met de duitse rahm, ram, rom-namen die volgens een studie van Dr. H. Dittmaier zich in Nederland voortzetten en ontstaan zijn uit oudere talen. In het oud-hoog-duits ontstond het woord ‘ramac’ dat donker of zwart betekent. Aldus zouden deze namen zijn ontstaan naar de donkere en zwarte grond die ontstaan is door het verlanden en vervenen van rivierbeddingen. In de lage Dremptse terreinen is zo’n naam zeker niet ondenkbaar, temeer waar ook hier sprake is van oude rivier (Rijn)-beddingen.

Bron: Straatnamen in Hummelo en Keppel, hun betekenis, herkomst en ontstaan, door H.Stam.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (22 januari 2008).