• volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg

Het woonhuis “Gelre” op de hoek Rijksweg / van de Hardt Abersonlaan te Laag Keppel is ooit bewoond geweest door één van de belangrijkste Achterhoekers uit het verleden, dhr. G.J. Klokman.

Samen met de in Vorden geboren en getogen prof. Gallée richtte hij in het jaar 1900 te Deventer de “Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland” op. Deze vereniging was uitgever van de zgn. “Driemaandelijksche bladen” waarin veel over het leven, wonen en werken in de Achterhoek van de vorige eeuw is vastgelegd en waaruit historici heden ten dage nog veelvuldig putten.
In het boekje "G.J. Klokman 1864-1943" dat samengesteld is door Henk Krosenbrink, staat het volgende over Gelre: "Gedreven door zijn liefde voor de Achterhoek en eveneens om gezondheidsredenen van zichzelf en zijn vrouw, vestigde hij zich in 1905 in Laag-Keppel, waar hij de jongenskostschool 'Gelre' oprichtte, die weldra een goede naam had en waar veel jongelui tot hoge ambten werden bekwaamd."
De foto van deze week is beschikbaargesteld door dhr. B. Klaassen.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (20 maart 2007).