In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel bemonsterde AquaTerra Water en Bodem de visstand in de dwars door Hummelo stromende Weppel. Onderzocht wordt waarom het water in deze beek na het uitbaggeren zo troebel blijft. Het visstandonderzoek gebeurt op twee manieren: met een zegen (groot net) en een elektrisch schepnet.

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Visstandonderzoek in de Weppel in Hummelo

Foto's: Anita Kamperman