• nlhun201104167591.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
Hervormde kerk te Hoog-Keppel

Deze week een foto van het orgel in de hervormde kerk te Hoog-Keppel. Het dorp zelf is op een rivierduin van de prehistorische delta van de Rijn ontstaan en op het hoogste punt van dat duin staat de kerk met de kenmerkende ‘afgeknotte’ torenspits omgeven door een eeuwenoud kerkhof. Hoog-Keppel kent een brink waaromheen huizen en boerderijen zijn gebouwd. Karakteristiek is de voormalige zuivelfabriek en de Hessenweg; een pad dat destijds door de Hessen werd gebruikt om hun koopwaar via Halle, Zelhem en Doesburg verder Nederland in te brengen. Voor de reformatie droeg dit bedehuis de naam ‘Petrus en Pauluskerk’. In en rond deze kerk zijn nog geen opgravingen geweest, zodat geen goede datering te geven is over het stichtingsjaar. Wanneer we er echter vanuit gaan, dat op deze plek de oorspronkelijke nederzetting Keppel met burcht, tijnshof en kerk was, dan zou de stichting van de kerk terug kunnen gaan tot de elfde, misschien tiende eeuw. De Heren van Keppel hebben al vroeg hun medewerking aan de instandhouding van deze kerk met bijbehorend kerkhof gegeven. Het orgel in de kerk is dan ook een geschenk uit 1740 van Baron van Pallandt van Keppel, overkerkmeester van de hervormde kerk te Hoog-Keppel. Het orgel is gebouwd in 1740 door Matthijs van Deventer en K.B. Blank restaureerde het orgel in 1977. Daarbij werden de Trompet en de Quint vernieuwd. Het instrument heeft geen pedaal. Adviseurs bij de restauratie waren Willem Rezte Talsma en Hans van der Harst. De foto is gemaakt door Janco Schout, uit Barneveld, die er zijn hobby van heeft gemaakt om kerkorgels te documenteren. Hij geeft voor de liefhebbers de volgende dispositie: Manuaal (C-c3), er is geen pedaal, Holpijp 8, Prestant 8 D, Prestant 4, Fluyt 4, Octaaf 2, Quint 1 ½, Mixtuur 3 st., Cornet 4 st. Discant en Trompet 8 bas.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (16 december 2008).