• volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
Stokvis

In het Archief van het Hof van Gelre en Zutphen zijn twee interessante brieven (nr.1361 en nr.1362) uit februari 1553 bewaard gebleven, die betrekking hebben op de levendige handel over de Hessenweg. Twee Duitse kooplui uit Neuss, een plaats tegenover Düsseldorf op de linkeroever van de Rijn, hadden twee karren met levensmiddelen o.a. gedroogde vis in Nederland gehaald. Behalve stokvis en andere soorten gedroogde of gezouten vis, waren traan, boter en kaas de belangrijkste export artikelen van ons land in die tijd.
Op de terugweg werden ze in naam van de landdrost op de Hessenweg bij Hummelo aangehouden. Blijkbaar was er een placcaat (verordening) die het vervoer van levensmiddelen verbood. De kooplui vertelden niets van een verbod te weten en dat wanneer hun levensmiddelen in beslag zou worden genomen, ze failliet zouden zijn. De landdrost vroeg het Hof om advies en kreeg per kerende post te horen, dat hij de levensmiddelen in beslag moest nemen en dat de Duitse kooplui voor het Hof te Arnhem moesten verschijnen.

1361 Missive (schriftelijke mededeling) van den landdrost aan het Hof.
Te Hummelo zijn aangehouden 2 met stokvisch enz. geladen karren, toebehoorende aan 2 personen uit Neuss, waarheen zij op weg waren. Zij verklaren met het placcaat onbekend te zijn en dat zij, bij verhindering van passage, geruineerd zijn.
Zie antwoord No. 1362

1362
Missive van het Hof aan den landdrost in antwoord op die van 13 februari No. 1361. Hij mag de waren niet laten passeeren. De eigenaars moeten, zoo zij bewezen, dat de goederen niet confisquabel zijn a.s. donderdag voor het Hof verschijnen.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (5 februari 2008).