• paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
Tramlijn Doetinchem-Dieren

De komst van de stoom- en paardentram betekende voor de bewoners van de Achterhoek doorbreking van het isolement. De foto van deze week laat de allereerste tramlijn in de Achterhoek zien. Hij liep van Doetinchem over Doesburg naar Dieren. De eerste rit vond plaats op 27 juni 1881. Op die zonnige dag trokken al vroeg muziekkorpsen door de straten van Doetinchem. De straten waren fraai versierd met bloemen en de muziekstoet, gevolgd door veel toeschouwers, ging in de richting van het gloednieuwe tramstation. Met veel moeite lukte het de ‘Doetinchemse kapel’ om door de menigte heen de tram te bereiken en op de speciaal voor hen gereserveerde open wagon te klimmen. De kerkklok sloeg negen en direct na de laatste slag floot de schrille stoomfluit. De kapel begon enthousiast te spelen en langzaam puffend kwam de tram in beweging. Op weg naar Dieren via dit spoorlijntje bij Drempt. Een jaar eerder was de Geldersche Stoomtramwegmaatschappij opgericht. Daarna schoten de tramwegmaatschappijtjes als paddestoelen uit de grond. In sommige gevallen moest een stoomtram voor de bebouwde kom stoppen, hij zou de bewoners en het vee in de stal te veel schrik aanjagen. In die gevallen werd hij getrokken door een paardentractie. Na de bebouwde kom kon de stoomtram zijn stoomweg dan weer vervolgen. Hier bij Drempt was het onnodig om de stoomtram op andere wijze voort te bewegen. De wagons hadden toen nog gordijntjes om de privacy van de reizigers te waarborgen. Deze oude ansichtkaart uit 1900 is beschikbaar gesteld door Willem Hartemink.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (10 juli 2007).