cultuur

Voorzieningen in het dorp worden doorgaans vanzelfsprekend gevonden, maar vergt op zijn tijd weldegelijk aandacht. Zeker op punten waar mogelijk nog verbetering kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld fietspadverlichting. De dorpsraad zet zich in voor een goed voorzieningenniveau in Hummelo.


Hummelo kent een bloeiend verenigingsleven en talloze culturele evenementen. De dorpsraad is hier uitermate trotst op draagt het verenigingsleven en de evenementen een warm hart toe. Waar mogelijk steunen wij ze en denken met ze mee.