Wonen in Hummelo

Hummelo staat bekend als een zeer prettig dorp om te wonen, waarbij rust, veiligheid en de groenrijke omgeving hoog in het vaandel staan.

Doordat Hummelo een gewild dorp is om in te wonen is de gemiddelde woningprijs verhoudingsgewijs hoog. Hierdoor hebben starters op de woningmarkt moeite om een woning in Hummelo te kopen of te huren. Daardoor zien we dat jonge inwoners wegtrekken uit Hummelo en de gemiddelde leeftijd omhoog loopt. De Dorpsraad vindt dit een niet wenselijke situatie en zoekt naar mogelijkheden om jonge mensen binnen Hummelo te houden en de leefbaarheid te vergroten. Een belangrijk aspect daarbij is om starters een kans te geven op de woningmarkt in Hummelo is om betaalbare woningen aan te bieden.

 

Op dit moment is de enige nieuwbouw mogelijkheid de oude Woordhof locatie. Er zijn reeds enkele woningen gebouwd, echter zijn er nog enkele kavels te koop.

Naast dit nieuwbouwplan zal er gekeken moeten worden naar de bestaande woningen in Hummelo. De woningen en wijken in Hummelo zullen toekomstig bestendig gemaakt moeten worden om voor de volgende generatie ook interessant te blijven. Dit betekent dat woningen omgebouwd, gerenoveerd en aangepast moeten worden. Denk hierbij aan levensloopbestendig wonen, gezinswoningen, seniorenwoningen en starterswoningen. Het gaat hierbij om woningen die eigendom zijn van een woningcorporatie, zorginstelling of overige instelling. De Dorpsraad is met deze partijen en de gemeente in gesprek om de woningen in Hummelo te inventariseren en waar mogelijk een renovatietraject te starten.

Herinrichting Hummelo
Na een flinke inspanning van de Dorpsraad en na het succesvol binnenhalen van de subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is er eind 2015 begonnen met de herinrichting van Hummelo genaamd ‘De huiskamer van Hummelo’. Naast het verfraaien van de kern van Hummelo wordt ook hard gewerkt aan de waterhuishouding en riolering op diverse plekken in het dorp en aan het herstellen van kapot wegdek. Ook tijdens de werkzaamheden is de Dorpsraad nauw betrokken bij de uitvoering van de herinrichting. Wij zijn daarom bijzonder trots dat onze geleverde inspanning met alle betrokken partijen heeft geleid tot dit mooie resultaat. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de zomer van 2016 gereed zijn.

Infozuil
We hebben in 2015 getracht om een Toeristisch OntmoetingsPunt (TOP) te realiseren in Hummelo. Aangezien deze realisatie arbeidsintensief en zeer prijzig is, hebben we besloten om een Toeristisch InformatiePunt (TIP) te realiseren. We hebben in overleg met de gemeente de locatie voor het plein bij FF naar Steef als beste bestempeld (oude plek milieupark). Het ontwerp is gemaakt door Robert Kuperij en ligt op dit moment ter goedkeuring bij de gemeente. Naar verwachting zal de medio 2016 gepresenteerd worden.