De Hessenhal in Hoog-Keppel vervult al meer dan 40 jaar een belangrijke functie voor bewoners van deze regio. Sporters van verenigingen oefenen er en spelen hun wedstrijden, kinderen van basisscholen hebben er gymles, senioren blijven er in beweging en de evenementen worden door bezoekers gewaardeerd. Daar komt nog bij dat het altijd goed toeven is in het gezellige sportcafé De Heerlykheyd. Een natje, een droogje, een goed gesprek…

Particulieren uit Keppel, Drempt, Eldrik, Hummelo en de omgeving kunnen voor € 50 per jaar supporter worden van Stichting Hessenhal en daarmee bijdragen aan een sportief en energiek verenigings- en dorpsleven. Met uw bijdrage houden wij de Hessenhal in de breedste zin van het woord up to date.

Als supporter van de Hessenhal krijgt u een vermelding op het Supportersbord nabij de ingang, ontvangt u enkele malen per jaar de Hessenhal nieuwsbrief per mail en bent u bovendien gast tijdens de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst.