Op woensdag 6 december, zoals gebruikelijk de eerste woensdag van de maand, kwam de Dorpsraad weer bijeen. Zoals eerder in dit verslag aangekondigd, hadden wij het voornemen de wijkagent uit te nodigen voor onze bijeenkomst; en met succes. Vanaf het begin van de vergadering is hij bij ons aangesloten en hebben we samen de stand van zaken doorgenomen.

Jack Witmarsum gaf aan dat hij graag midden tussen de bevolking wil staan. Hij wil het liefst de lijntjes zo kort mogelijk houden met de burger en naar zijn idee gebeurt dat ook zeker in Hummelo. Hij is goed te vinden door de inwoners. Hij geeft aan dat er op dit moment in iedere voormalige kern één wijkagent is en via het thema beleid en werkdruk komt hij bij het punt waarbij blijkt dat het niet noodzakelijk is om extra wijkagenten in de regio aan te stellen. Naast de aanwezigheid van de wijkagent is er uiteraard de noodhulp, die voor acute situaties de weg op gaat.

De wijkagent legt uit dat er de laatste tijd in de gehele gemeente Bronckhorst meer meldingen zijn geweest rondom woninginbraak. Hij geeft aan dat het goed is om elkaar alert te houden, waardoor wij meteen actie ondernamen en een bericht op facebook plaatsten. Dit bericht is massaal gedeeld. Lang leve de sociale controle, laten we maar zeggen, want zo kunnen we elkaar helpen onze regio veilig te houden.

Na een klein uurtje met meneer Witmarsum te hebben gezeten, gingen wij verder met onze reguliere agenda. De actielijst werd doorgesproken, de ingekomen stukken doorgesproken. Het nieuwe Dorpsplan begint langzaam in de pen te klimmen en we hopen deze binnen nu en aanzienbare tijd te kunnen gaan publiceren.