Op woensdag 1 november, zoals gewoonlijk de eerste woensdag van de maand, kwam de Dorpsraad weer bijeen. Niels Gosselink draaide voor het eerst mee en met succes. Met trots mogen we u mededelen dat Niels op de aanstaande ledenvergadering voor zal worden gedragen aan de leden als potentieel bestuurslid van de Dorpsraad. 

Als eerste werden de binnengekomen stukken doorgenomen. Eén van de stukken betrof de stand van zaken van de Hummeloseweg. Op 9 juni heeft de raad een motie aangenomen waarbij het verkeersbesluit voor het afsluiten van de Hummeloseweg is ingetrokken. Vanuit de gemeente worden er nog geen stappen op de motie ondernomen, doordat er nog 1 partij is die zijn beroep bij de rechtbank heeft laten staan en de zaak dus feitelijk nog in behandeling door de rechtbank. 

Ook is er wederom gesproken over de plannen omtrent het buitenbad. Als Dorpsraad proberen we zo veel mogelijk bij de bijeenkomsten rondom de brainstorm te zijn. Op 25 oktober was de laatste bijeenkomst waar zo’n 40 man aanwezig was en heeft meegedacht om het zwembad open te houden. Als Dorpsraad staan we graag achter het initiatief en kijken we uit naar de mogelijkheden om het bad te verduurzamen. 

Langzaam gaan we ook al uitkijken naar het thema van de ALV aanstaande februari. Enkele ideeën kwamen naar boven voor het invullen van een enerverende avond. Ondanks dat er nog geen datum geprikt is, willen we u bij deze alvast oproepen om in grote getalen aanwezig te zijn! 

Zoals in het vorige verslag aangegeven, zijn we druk bezig met het verbeteren van de communicatie. Vanaf heden zult u per mail een notificatie ontvangen op het moment dat er een nieuwsbericht op de website gepubliceerd wordt. Zo kunnen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de gebeurtenissen omtrent de Dorpsraad. Uiteraard kunt u zich hiervoor afmelden.