Enkele maanden geleden is huis-aan-huis een formulier verspreid om inwoners van Hummelo te vragen of ze willen meewerken aan een Smoelenboek. Er zijn helaas nog niet voldoende reacties binnen gekomen om het boek te kunnen realiseren. Als u nog geen formulier heeft ingeleverd of een e-mail heeft gestuurd, doe dit dan s.v.p. alsnog! Ook als u niet wilt meedoen.

Na de Hummelse kermis bekijken we of minimaal 75% van de huishoudens meedoet. Zo niet, dan gaat het project niet door. (Van de huishoudens die wel gereageerd hebben, is meer dan 75% positief, dus we hebben nog hoop.)
Het Smoelenboek moet een boek worden waarin per straat foto’s van inwoners van Hummelo te zien zijn. De inwoners worden geportretteerd voor/bij hun huis. Ook plaatselijke verenigingen en bedrijven mogen zich presenteren. Zo ontstaat er een kleurrijk en informatief boek over Hummelo en zijn inwoners.

 

De organisatie,
 Martine Rexwinkel
 Harold Pelgrom
 Gerrit Kempers
 Jan Addink