Op zaterdag 18 februari verzamelden de Dorpsraad Hummelo en de Gemeenteraad zich op het vernieuwde kruispunt Keppelseweg – Dorpsstraat. Het doel van de bijeenkomst was de gemeenteraad door de vernieuwde kern van Hummelo rond te leiden.

Onder grote belangstelling werd voorafgaand aan de rondleiding het nieuwe ANWB-bord onthuld, geplaatst op diezelfde kruising. Een replica van het origineel, maar met alle vernieuwde wegen én het toekomstige informatiebord erop aangewezen. Een mooie melding is dat Freek Jolink vlak voor de onthulling tussen neus en lippen door melde dat hij de originele in bezit had. Theo Lucassen en Charles Lourens waren tevergeefs hard bezig geweest om het origineel op te sporen, maar tot aan de onthullen zonder geluk. Gelukkig is hij nu boven water!

Na het onthullen van het bewegwijzeringsbord werd de Gemeenteraad  door de vernieuwde kern rondgeleid. De gebieden daar vlak omheen zoals de Weppel, de Beatrixlaan en het noordelijke doodlopende stuk van de Dorpsstraat kwamen ook aan de beurt. Na afloop werd er onder het genot van een kopje koffie nagepraat. Al met al een erg positieve ochtend!