Sinds een aantal jaren ontvangt de dorpsraad een subsidie van de gemeente Bronckhorst voor kleinschalige activiteiten. De hoogte van dit subsidie bedraagt circa € 2.750,00 per jaar.

Onder kleinschalige activiteiten wordt verstaan: 

  • Activiteiten gericht op het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van Hummelo.

Aanvankelijk moesten wij elk jaar verantwoording afleggen over de besteding ervan. Sinds twee jaar is deze verantwoording geïntegreerd in de jaarrekening van de dorpsraad en mogen wij eventuele overschotten doorschuiven naar volgende jaren.

De afgelopen jaren hebben wij deze bijdrage ingezet voor o.a. Sinterklaas intocht Laag Keppel, bijdrage Vive La France, aanplan beukenhaag speelplaats De Woordhof en aanpassen fietsknooppunten route.

Zowel in 2013 als in 2014 hebben wij een deel van de ontvangen subsidie niet besteed. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3.634. Dit bedrag moeten wij dus dit jaar besteden.

Wat gaan we hiermee doen?
Het bestuur van de dorpsraad wil de inwoners van Hummelo betrekken bij het toepassen van deze subsidieregeling en doet daarom een beroep op haar leden om met ideeën te komen.

Wat zijn de criteria voor het toekennen van een bijdrage uit de pot kleinschalige activiteiten?
Allereerst moet het voldoen aan de doelstelling van de subsidieregeling. Daarnaast hanteren wij de volgende criteria:

  • breed draagvlak onder de inwoners van Hummelo
  • samenwerkingsgericht
  • zonder winstoogmerk
  • algemeen toegankelijk
  • eigen vermogen/eigen bijdrage
  • zelfredzaamheid


Goede ideeën zijn altijd welkom
U kunt ze kenbaar maken aan een van de bestuursleden of door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2015 zullen de ideeën kenbaar worden gemaakt en kan hierover van gedachten worden gewisseld.