Op dinsdag 3 maart 2015 werd in de Gouden Leeuw een avond georganiseerd voor alle inwoners van de kernen Drempt, Hummelo en Keppel/Eldrik met als thema: Plezier in Lezen. Na het verdwijnen van de bibliobus is het voor bepaalde groepen in de kernen een probleem om aan boeken te komen. En is de ontmoetingsfunctie in de kernen rond lezen als bezigheid grotendeels verloren gegaan. Plezier in lezen wordt dan een last en dat is natuurlijk niet de bedoeling! De Stichting Welzijn DHK en de gezamenlijke Dorpsraden willen daar iets aan gaan doen in samenspraak met de inwoners.

Zij worden daarbij ondersteund door de Bibliotheek West-Achterhoek, De Gouden Leeuwgroep, Zorgcentrum Hyndendael/ Markenheem en de gezamenlijke basisscholen. Er is onder andere een flitsende presentatie geweest van de Bibliotheek West Achterhoek over de mogelijkheden van het lenen van e-boeken uit de collecties van openbare bibliotheken. De avond werd geleid door Arie Ribbers.

Op 3 maart werd onder de aanwezigen een enquête gehouden.