Beste inwoners van Hummelo, leden van de Projectgroep, Klankbordgroep, Werkgroep Herinrichting en andere betrokkenen.

Dit is het nieuws waar we in spanning op hebben gewacht:
``U hebt een subsidieverzoek ingediend in het kader van de 2e tender 2014 van de regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Vanmorgen heeft het college van Gedeputeerde Staten een besluit genomen over de verdeling van de subsidies. Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat uw aanvraag is gehonoreerd. Binnen enkele weken ontvangt u de beschikking waarin de details vermeld staan over de subsidieverlening.``

Felicitaties en heel veel dank aan iedereen die heeft gewerkt aan het herinrichtingsplan voor de Huiskamer van Hummelo.
We houden u op de hoogte!

Download: overzicht projecten (PDF) voor een leefbaar landelijk gebied, die bijdrage ontvangen van de provincie Gelderland 6 november 2014.