Op dinsdag 17 juni 2014 wordt het CONCEPT-ONTWERP voor de Huiskamer van Hummelo gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst van 17.00 tot 20.00 uur bij De Gouden Karper in Hummelo.

huiskamer hummeloNieuws over de Huiskamer van Hummelo
Het is zover! Het bureau Anacon Infra uit Borculo heeft in opdracht van de Gemeente Bronckhorst het concept voor een Plan voor de Huiskamer van Hummelo klaar. Daar is de afgelopen maanden veel overleg en denkwerk aan voorafgegaan: in samenspraak met de Dorpsraad, de Klankbordgroep de Ondernemersvereniging en de Gemeente Bronckhorst. Op 17 juni zijn al deze betrokken partijen vanaf 17.00 uur aanwezig voor de presentatie.

Waar staan we nu en wat ging er aan vooraf?
In de zomer van 2013 presenteerde de Dorpsraad het plan voor de Herinrichting van ons dorp Hummelo aan alle inwoners van ons dorp. De reacties werden verwerkt en in oktober 2013 werd het Plan aangeboden aan de bestuurders van Provincie en Gemeente tijdens de opening van de Rondweg.

Inmiddels is het volgende duidelijk geworden

  • De gemeenteraad gaf in het vroege voorjaar van 2014 groen licht voor realisatie van een deel van Herinrichtingsplan Hummelo: de realisatie van de Huiskamer. Daar is geld voor vrijgemaakt en er loopt een aanvraag bij de Provincie voor een extra bijdrage om het Plan te realiseren.
  • Als er een deel van het Plan wordt gerealiseerd dan betekent dat uiteraard dat andere delen voorlopig niet worden gerealiseerd. Wat niet op korte termijn wordt gerealiseerd is het Plan voor herinrichting van de Keppelseweg, de Dorpsstraat-Zuid en de Dorpsstraat-Noord. De reden is simpel: er is op dit moment onvoldoende geld om deze onderdelen van het Plan te realiseren.
  • De Provincie heeft met de Gemeente afgesproken dat er een aparte vergoeding wordt gegeven om de voormalige provinciale wegen door ons dorp (dat zijn dus de Dorpsstraat en de Keppelseweg) in goede staat op te leveren. Deze bijdrage is gesplitst: een stukje van het budget wordt ook besteed voor de Huiskamer en het andere deel (ca € 140.000) wordt besteed aan het herstel van het wegdek van deze beide wegen. Dat herstel is al op korte termijn noodzakelijk: dat kan iedereen zien. De Gemeente is bezig om de werkzaamheden te plannen en zoals het er nu naar uitziet zal het herstel vermoedelijk in 2015 ter hand worden genomen.
  • Daarnaast speelt nog een andere zaak: het afkoppelen van het regenwater van het riool langs de Dorpsstraat en de Keppelseweg. Daar is eveneens budget voor beschikbaar maar dit budget staat los van het budget voor de herinrichting van deze beide wegen. Het is nog niet bekend of deze acties gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, maar dat is uiteraard wel het beste.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP DINSDAG 17 JUNI 2014 VAN 17.00 tot 20.00 uuur. BIJ DE GOUDEN KARPER VOOR HET LAATSTE NIEUWS OVER DE HERINRICHTING VAN ONS MOOIE DORP HUMMELO !!!!!