IMG 3633Project Haag bij De Woordhof
De Werkgroep Natuur en Landschap is de laatste tijd intensief bezig geweest met het `project Haag bij De Woordhof`. Medio 2013 heeft de gemeente Bronckhorst met de Dorpsraad afgesproken, dat er een haag geplaatst zou worden langs het hek om de school. Dit zou gebeuren samen met de school.

Inmiddels heeft de werkgroep samen met de directeur Michel Raddatz de plaats bepaald waar de haag moet komen.
Het leek de werkgroep een leuk idee de haag te planten op de Nationale Boomplantdag op 12 maart a.s. Dit is besproken met Michel Raddatz en deze heeft zijn medewerking toegezegd. Op 12 maart om ca. 10.30 uur zal een aantal kinderen de haag planten wellicht met wat hulp van ouders en natuurlijk de werkgroep Natuur & Landschap. U bent allen van harte welkom dit feest bij te wonen.

Faunatunnel
De werkgroep is samen met de Provincie bezig een faunatunnel t.b.v. dassen en ander klein wild te realiseren in de omgeving van de Torenallee. De exacte plaats ervan wordt binnenkort bepaald en we hopen dat dit project voor het einde van 2014 is gerealiseerd. Hiervoor is overleg gepleegd met Das en Boom, faunabeheereenheid Gelderland en IVN.

Wandelpaden verbinden
Op 13 februari a.s. wordt door de Stichting Maak Je Route voor de werkgroep een presentatie gegeven over de mogelijkheden van het verbinden van wandelpaden. Zij wil ook een beeldverhaal maken langs wandelroutes in en om Hummelo met op bepaalde punten extra achtergrondinformatie over de streek. Wij hopen hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Tenslotte bestaat bij de werkgroep de wens het Doesburgse pad te verbeteren en door te trekken. Hierover vindt verder overleg plaats met de gemeente. Dit heeft mede te maken met de landschappelijke inpassing van de rondweg. Hierover wordt ook verder overlegd met gemeente en provincie.

We houden u op de hoogte.