Op 2 oktober 2013 is tijdens de officiële opening van de rondweg het eindrapport rond de herinrichting van het centrum gepresenteerd.

Totstandkoming
Een vriendendienst van Stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons aan Dorpsraad Hummelo resulteerde in een paneel met een eerste aanzet voor een nieuw ontwerp voor het dorpscentrum. Dit plan is in eerste instantie aangeboden aan Gemeente Bronckhorst die de kar zou gaan trekken. Later bleek dat er toch een meer prominente rol voor de Dorpsraad kwam in dit proces.

De gemeente was inmiddels eigenaar van het besproken gebied en verantwoordelijk voor de aanpassingen en herinrichting en vormde de projectgroep.
De 'werkgroep herinrichting' van de dorpsraad was als intermediair verantwoordelijk voor de vorming van een 'klankbordgroep' en hield de vinger aan de pols. In de klankbordgroep zaten betrokken mensen die de wensen en belangen van aanwonenden en ondernemers vertolkten. Mieke van den Broek-Hanskamp uit Laag-Keppel was procesbegeleider en ook landschapsarchitect Harry van der Zijden werd betrokken.

Op 5 september 2013 organiseerde de Dorpsraad een inloopmoment om de voorstellen aan het dorp te presenteren. De voortgang van het proces is steeds op deze website te volgen geweest.

Vervolg
Welk vervolg er aan dit herinrichtingsplan gegevens wordt en binnen welke termijn hoort de Dorpsraad hopelijk zo spoedig mogelijk. We blijven u via deze website informeren.

Documenten