De Dorpsraad Hummelo heeft onlangs laten weten bezig zijn met een plan voor de herinrichting van het dorp. Daarvoor geeft een klankbordgroep de Dorpsraad input en commentaar op het ontwikkelde plan. De volgende stap is dat het plan wordt voorgelegd aan de bewoners van Hummelo en wel op:

5 september 2013 van 18.00 tot 21.00 uur bij FF naar Steef

Er is momenteel nog overleg gaande om voor ouderen en de bewoners van Hyndendael vooraf een extra informatiemoment te creëren.