Het concept-Herinrichtingplan is te downloaden. Een geïllustreerde definitieve versie volgt later.

Het HERINRICHTINGSPLAN HUMMELO volgt op de zeer ingrijpende verandering in en rond het dorp. De verandering betreft de ingebruikname van het westelijke deel van de Rondweg om Hummelo in de late avond van 12 juli 2013.

Verkeersluw en toen?
Het dorp is verkeersluw geworden op de twee voormalige doorgaande provinciale wegen (Dorpsstraat en Keppelseweg) . Dat is een mooi resultaat maar de beide wegen en de omgeving liggen er door het decennialange gebruik door intensief verkeer desolaat bij.

Middelpunt, toegankelijkheid en de toekomst
Ondernemingen in het dorp willen dat hun bedrijven goed bereikbaar blijven en dat het voor passanten en toeristen duidelijk is dat er meerdere ondernemingen en voorzieningen in het dorp zijn. Aanwonenden, ondernemingen, instellingen, het verenigingsleven en de kerk willen het dorp weer terug in een aangenaam leefbare staat waar ruimte is voor ontmoeting. Hummelo zal naar alle waarschijnlijkheid een woonservice-zone (WSZ) worden. Deze WSZ-status wordt dan gedeeld met de kernen Zelhem, Vorden en Hengelo. Hummelo is met haar voorzieningen een middelpunt voor de naast omringende kleinere kernen als Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Voor-Drempt en Achter- Drempt, alsmede het buitengebied om de kernen van de voormalige gemeente Hummelo & Keppel. En dat moet vooral zo blijven.

Het is nu tijd om Hummelo niet te laten verkommeren onder de naweeën van een decennialange periode van verkeer en de overlast die dit gaf. Het centrum en de toegangswegen naar het centrum moeten worden opgeknapt en in een staat worden gebracht die gericht is op duurzaamheid, leefbaarheid, een goede bereikbaarheid met plekken voor ontmoeting voor mensen: jeugd, jong, oud en ouder. Speciale aandacht moet worden besteed aan mensen met een beperking in de zorginstellingen van Hummelo en daarbuiten de mensen die aangewezen zijn op hulpmiddelen als rollators en rolstoelen. Ook voor hen geldt dat ruimte voor ontmoeting veilig en goed bereikbaar moet zijn.

Over het proces voorafgaand aan de totstandkoming van dit conceptplan kunt u hier meer lezen.