De notulen van de derde bijeenkomst van de Klankbordgroep rond de herinrichting van het centrum zijn beschikbaar. Blijf de website volgen voor meer informatie.