De notulen van de eerste Klankbordgroepvergadering rond de herinrichting van het centrum zijn aan de website toegevoegd.

Blijf de website volgen voor alle ontwikkelingen.