De Dorpsraad heeft haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de actuele thema`s die spelen in Hummelo en waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt. De nieuwsbrief is per e-mail verspreid onder de leden en er zijn gedrukte exemplaren bij de SPAR neergelegd. U kunt de nieuwsbrief ook hieronder downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier!