Een vriendendienst van Stedenbouwkundig adviesbureau Pouderoyen Compagnons aan Dorpsraad Hummelo resulteert in een paneel met een eerste aanzet voor een nieuw ontwerp voor het dorpscentrum. Dit plan is aangeboden aan Gemeente Bronckhorst die de kar verder gaat trekken.

Paneel Herinrichting PCOp 30 november was Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen met 3 personen in Hummelo om deze vriendendienst in te lossen voor de Dorpsraad Hummelo. Deze vriendendienst betrof één dag ontwerpsessie voor de herinrichting van de dorpsstraten in Hummelo na de aanleg van de rondweg.
Aanwezig waren naast 3 mensen van Pouderoyen, een afvaardiging van de dorpsraad, vertegenwoordigers van Gemeente, Provincie, zeven aanwonenden van de Dorpsstraat en Keppelseweg.

Het resultaat is een paneel waarop een eerste aanzet wordt gegeven voor een nieuw ontwerp voor het centrumgedeelte van ons dorp.
Dit paneel is op donderdag 7 februari aangeboden aan de dorpsraad, die het op zijn beurt weer doorgaf aan de wethouder van de gemeente Bronckhorst: de heer Seesing. De gemeente zal straks de kar trekken en het voorontwerp gebruiken als input van het traject.

Hoe verder?
De gemeente is straks eigenaar van het besproken gebied en verantwoordelijk voor de aanpassingen en herinrichting en vormt de projectgroep.
De werkgroep herinrichting van de dorpsraad is als intermediair verantwoordelijk voor de vorming van een klankbordgroep en houd de vinger aan de pols. In de klankbordgroep zullen betrokken mensen zitting hebben die de wensen en belangen van aanwonenden en ondernemers vertolken.

Daarnaast organiseert de gemeente op het gewenste moment inloopmomenten om de voorstellen te presenteren. De voortgang van het proces blijft op deze website te volgen waar u ook een reactie kunt achterlaten.

Documenten (PDF):