Op 30 november 2012 verzilverde de Dorpsraad de door haar gewonnen bijzondere prijs. Deze prijs werd in natura beschikbaar gesteld en bestond uit een daglang meedenken door het stedenbouwkundig adviesbureau Poederoyen Compagnons uit Nijmegen over een plan voor de herinrichting van het centrum van Hummelo. Hiermee is een eerste stap gezet.

Het doel is om het centrum van Hummelo weer een bruisend en voor bezoekers en bewoners een goed bereikbaar en aantrekkelijke place to be te laten zijn als de Rondweg in 2013 wordt gerealiseerd.

poederoyenDe Dorpsraad had meerdere partners uitgenodigd voor input: de Hummelose ondernemers en belangengroepen als bijvoorbeeld aanwonenden vormden de denktank. Maar ook de gemeente en de provincie waren vertegenwoordigd met een zware ambtelijke delegatie. Het was een inspirerende dag en de contouren van het plan zijn goed in kaart gebracht. Daarbij is onder andere aandacht voor een prima bereikbaarheid van het goed geconserveerde dorpscentrum, het verbeteren van de terrasfuncties in combinatie met het aanpassen van fietsroutes door een veiliger dorpscentrum. Ook is nagedacht over een aantrekkelijke parkeergelegenheid voor autos en fietsers. De uitwerking van alle opmerkingen wordt rond de kerstdagen verwacht.
Daarna wil de Dorpsraad een speciale projectgroep formeren die - in nauwe samenwerking met de gemeente Bronckhorst- doorgaat met de planvorming . Deze projectgroep zal bestaan uit mensen in Hummelo die zich betrokken voelen en zicht hebben op de problematiek . Het gaat daarbij om het bepalen van de visie, het formuleren van het doelen en het maken van een concreet plan. Het materiaal dat Pouderoijen nu ontwikkelt is daarbij een prima hulpmiddel.

Informatie over de voortgang zal te vinden zijn op deze website