Dorpsraad Hummelo heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst een rapportage aangeboden waarin de verkeerstechnische mogelijkheden van de noordelijke aansluiting zijn onderzocht.

megaborn rapportHet onderzoek is uitgevoerd door het bureau Megaborn.
Megaborn concludeert dat er binnen de randvoorwaarden die de provincie stelt, fysieke mogelijkheden zijn voor een noordelijke ontsluiting in één richting. Ook blijft het mogelijk om de weg in te richten als duurzaam veilig verblijfsgebied.
De Dorpsraad concludeert dat de door Megaborn genoemde oplossing die het fysiek onmogelijk maakt om tegen de richting in te rijden, niet door de provincie is onderzocht, terwijl dit het grootste bezwaar oplost, namelijk die van de veiligheid. Zo ook de ontsluiting Hummelo uit.
De Dorpsraad heeft het College dan ook verzocht het rapport van Megaborn mee te wegen bij het uiteindelijk voorstel aan de gemeenteraad.