Steeds meer mensen ergeren zich aan zwerfvuil in hun woonomgeving. Iedereen wil in een schone omgeving wonen of recreëren en zwerfafval bederft dat plezier.

zwerfvuil tnTerwijl de oplossing eigenlijk heel simpel kan zijn door met elkaar af te spreken om het afval daar te brengen in de afvalbak te doen, en zich aan die afspraak te houden. Op 17 maart 2012 houden de Wildbeheereenheden Hengelo, Hummelo, Steenderen, Zelhem, de Werkgroep Zwerfvuildag Vorden en de Stichting Wandelpaden Hummelo en Keppel weer een zwerfvuilschoonmaakactie voor het buitengebied: 'Bronckhorst buitengewoon schoon'. Doet u ook mee?
Het beleid van de gemeente is gericht op het stimuleren van initiatieven en deelname van de inwoners als het gaat om bijvoorbeeld het schoonhouden van de eigen leefomgeving. Wij faciliteren en ondersteunen daarom de zwerfvuilacties van de diverse organisaties binnen de gemeente door het beschikbaar stellen van o.a. afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken.

Aanmelden
Vrijwilligers die op 17 maart 2012 willen schoonmaken, kunnen zich via de aangegeven contactpersoon aanmelden. Dit kan t/m 10 maart 2012. De gemeente zorgt ervoor dat voor alle deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn om veilig schoon te kunnen maken.

Contactpersonen:
De heer B. Veldhuizen, tel.nr. (06) 13 16 12 30
De heer H. Otten, tel.nr (0314) 35 92 13.

Wij hopen op een grote deelname! Vele handen maken licht werk en een mooie, schone omgeving.

 

Dit artikel is overgenomen van de website van Gemeente Bronckhorst.