== 12 maart 2012 - 20.00 u - FF naar Steef ==

Op maandag 12 maart houdt de Dorpsraad Hummelo haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering onder het motto "Mensen verbinden om Doelen te bereiken". Op deze avond wordt terug gekeken op het afgelopen jaar en presenteren de werkgroepen hun plannen voor de middellange termijn.

Rondweg
Na de presentatie van het Dorpsplan Hummelo in 2010 ontstond een soort van standstill doordat de besluitvorming omtrent het tracé voor een rondweg in Hummelo op zich liet wachten. Veel van de in het dorpsplan beschreven acties konden daardoor niet opgepakt worden. Echter, de dorpsraad heeft in deze tijd niet stil gezeten en heeft kunnen bewerkstelligen dat aan de zuidkant de Hummeloseweg open blijft voor verkeer. Tevens is de dorpsraad in overleg met o.a. bedrijven en overheid over een serieuze optie om de Dorpsstraat open te houden en bereikbaarheid te handhaven.

Leefbaarheid en voorzieningen
Ook werd en wordt er gewerkt aan oplossingen voor het Cruijff Court. Door goed overleg kan door verplaatsing dit door Klaas-Jan Huntelaar aan Hummelo geschonken veldje behouden blijven voor Hummelo. De Dorpsraad is in overleg met de gemeente om starters woningen te realiseren op de plek van het voormalige schoolterrein van basisschool De Woordhof en zal hier geïnteresseerden bij betrekken. De Hessenhal en Hessenbad blijven behouden na intensief overleg tussen Gemeente, gebruikers, Dorpsraden en de Stichting Zonnewater. Verder was er overleg met de Dorpsraad bij het realiseren van het Dorpshuis bij de Protestantse Kerk na sluiting van Dorpshuis Het Wissel en is ze bestuurlijk betrokken. En nu de Protestantse Kerk een multifunctionele functie heeft gekregen heeft Hummelo zijn eigen "theater" met geweldige akoestiek.

Toekomstbestendig
Enkele thema's waar de Dorpsraad Hummelo druk mee bezig is en waar de inwoners van Hummelo de komende periode nog meer van zullen horen zijn: Glasvezel een Hummels Ommetje, de herinrichting van de dorpsstraten, Ondernemen in Hummelo & Recreatie. En nu er een definitieve besluit is rond de tracékeuze voor een rondweg wil de Dorpsraad Hummelo een bindende rol vervullen om de eenheid in het dorp weer naar een hoger niveau te tillen. Echter daar hebben we iedereen bij nodig.

De Dorpsraad Hummelo werkt in deze moeilijke economische tijd met krimp aan een leefbaar en bruisend dorp.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op de vernieuwde website of volg de Dorpsraad op Twitter: @dorpsraadhummel.

Leden en/of aspirant-leden zijn van harte welkom op de algemene jaarvergadering.
Op maandag 12 maart om 20.00 u bij FF naar Steef.

Agenda
Download hier de agenda.