Naar aanleiding van de raadscommissie vergadering van de gemeente Bronckhorst op donderdag 12 mei hierbij de formele reactie op Raadsvoorstel no: 110623/6 inzake overdracht van Hessenbad en Hessenhal Hoog-Keppel aan de stichting Zonnewater. door Dorpsraad Keppel en Eldrik, Dorpsraad Hummelo en Dorpsraad Drempt.

De dorpsraden hebben als eerste bezwaar tegen de wijze waarop in het raadsvoorstel een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven inzake het standpunt van de dbo over de overdracht van het Hessenbad en de Hessenhal aan stichting Zonnewater. De dorpsraad Keppel en Eldrik heeft in het verleden aangegeven dat zij mee wil denken met de overdracht van de accomodaties, en heeft zelfs haar eigen ideeen over de wijze waarop de verzelfstandiging zou kunnen plaatsvinden. Dit is besproken met de wethouder, maar op dit plan is negatief gereageerd. De dbo’s zijn door de gemeente verder niet inhoudelijk betrokken bij het huidige voorstel. Er is dus ook geen enkele toezegging gedaan door de dbo’s aan dit voorstel, laat staan dat de dbo’s ook maar enige rol zouden hebben in de exploitatie van de sporthal zoals aangegeven staat in het raadsvoorstel. Hier is geen sprake van.
De dbo’s zijn erg teleurgesteld over dit raadsvoorstel en de wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand is gekomen.

Zoals reeds gezegd is er geen overleg vooraf geweest met de dbo’s, maar ook niet met de gebruikers van de accomodaties (scholen en sportvereningen). De dbo’s maken zich ernstig zorgen over de zorgvuldigheid van deze besluitvorming door de gemeente.
Als we inhoudelijk kijken naar het voorstel valt op dat er een combinatie van het zwembad en de sporthal is gemaakt die niet logisch is. De corebusiness van de stichting Zonnewater betreft het exploiteren van een zwembad. Zij heeft geen enkele ervaring met het exploiteren van een sporthal. In het zeer magere business plan van stichting Zonnewater wordt dan ook alleen over het zwembad gesproken. Er ligt geen enkele onderbouwing voor de exploitatie van de sporthal! Voor een dergelijk ingrijpende beslissing waar de gemeente Bronckhorst weinig ervaring mee heeft, verwachten de dbo’s bovendien een verificatie door een onafhankelijke derde partij.
Verder valt op dat er door de gemeente nauwelijks voorwaarden gesteld worden aan de overname van de accomodaties door stichting Zonnewater. Er moet naar de mening van de dbo’s een helder bestek gemaakt worden, waarin wordt aangegeven welke minimale dienstverlening geboden moet worden door stichting Zonnewater. Ook moet er een heldere exit strategie opgesteld worden indien stichting Zonnewater niet voldoet aan de afgesproken minimale dienstverlening, dan wel dat de stichting failliet gaat of de exploitatie stopt.

In dit bestek zou minimaal moeten worden beschreven:

  • Beschikbaarheid zwembad voor schoolzwemmenBeschikbaarheid/openingstijden voor recreatief zwemmen
  • Prijsstelling zwemaccomodatie, inclusief toekomstige prijsontwikkeling
  • Beschikbaarheid sporthal voor schoolgymnastiek
  • Beschikbaarheid/openingstijden voor scholen en sportverenigingen
  • Prijsstelling sport accomodatie, inclusief toekomstige prijsontwikkeling
  • Minimale kwaliteit en kwantiteit van voorzieningen
  • Minimale kwaliteit en kwantiteit van onderhoud van deze voorzieningen

Samenvattend vinden de dbo’s dat het huidige voorstel niet acceptabel is en dat het huidige voorstel ingetrokken moet worden. Graag wil een afvaardiging van de dbo’s op zo kort mogelijke termijn een afspraak met wethouder Seesink om bovenstaande te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Frank Bolder, Theo Lucassen, Ton Plagman
Voorzitters DBO\'s Keppel en Eldrik, Hummelo en Drempt

Maar ook namens de grootste gebruikers verenigingen van de sport accomodaties:
- Jeroen Huis in ’t Veld, Vz. voetbal vereniging HC-03
- Gerard de Gier, Vz. Zwemvereniging DWL
- Irma van Hof, Vz.schaats en skeeler club de Hessenrijders
- Petra Schaars, Vz. gymnastiek vereniging De Sperwer
- Frans Mosterd, Vz. Volleybal vereniging Focus


- 19 mei 2011