Op 24 januari 2011 heeft de Dorpsraad een brief gestuurd naar Gedepueerde Staten van de Provincie Gelderland om aandacht te vragen voor het probleem van geluidshinder n.a.v. de aanleg rondweg Hummelo langs de Zelhemseweg. 

De verwachting is dat door het genomen besluit en de eenrichtingsverkeerinrichting op de Hummeloseweg het aantal verkeersbewegingen en geluid op de Zelhemseweg onevenredig toeneemt. De brief is hier te downloaden (*.doc, 61 Kb).