Dr. B.J. Westerbeek van Eerten

Dr. Bartholomeus Johannes Westerbeek van Eerten was huisarts in Hummelo van 1917 tot 1950. Hij kwam in Hummelo, toen het feodalisme en het volksgeloof (denk bijvoorbeeld aan de geheimen van de Wrangebult, het Hennendal en de Weppel) nog niet waren verdwenen. 

Hij was zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Achterhoekse gemeenschap. Zijn bekendste werk is het boek "Herinneringen van een medicijnman", waarin hij zijn ervaringen als plattelandsarts op humoristische wijze beschreef. Hij was lange tijd voorzitter van het bestuur van het Wilhelminaziekenhuis te Doetinchem, waar hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn borstbeeld, dat hem werd aangeboden bij zijn afscheid, staat nog steeds in de hal van het (Slingeland) ziekenhuis. Ook was hij één van de oprichters van Oudheidkundige Vereniging 'De Graafschap', waar hij tal van bestuursfuncties heeft vervuld. Naast dit alles had hij tal van functies op kerkelijk, maatschappelijk en medisch terrein.

Naast het boek "Herinneringen van een medicijnman" uit 1966 schreef hij o.a. de volgende artikelen en boeken:

  • De lJsmuur (1933)
  • Geestelijke Fossielen (Archief Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, 1949) 
  • Kermisviering in Hummelo (Doetinchem, 1950) 
  • Achterhoekse "bielemennekes" (Uit: NEHALENNIA, vijfde jaargang No. 1, maart 1960) 
  • Hummelo en Keppel in oude ansichten (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, MCMLXXI)
  • De filosoof en de Neanderthaler

Als hommage aan Dr. B.J. Westerbeek van Eerten is er in 1984 bij raadsbesluit een straat in de 'nieuwbouw' van Hummelo naar hem vernoemd. Aanvankelijk heette de straat de "Dr. B.J. Westerbeek van Eertenweg", maar doordat de naam in de praktijk te lang werd bevonden is deze in 1989 officieel ingekort tot "Westerbeek van Eertenweg".

 

 

Omslag boek  Borstbeeld van Dr. B.J. Westerbeek van Eerten in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

 Dr. B. J. Westerbeek van Eerten op latere leeftijd 't Zand

 - 1930 -

Bronnen

  • Hummelo en Keppel in oude ansichten deel 2 / H.E. Schreurs-Rooyakker en B.H. Bloemendaal (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, MCMLXXVII)
  • Archief 1925 - 1975 (Orgaan Oudheidkundige Vereniging 'De Graafschap', Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt Stichting)
  • Straatnamen in Hummelo en Keppel - hun betekenis, herkomst en ontstaan / H. Stam (Uitgave Gemeentebestuur van Hummelo en Keppel, 1993)